Skip to main content

Case Study: Netherlands Aircraft Company

Het op Schiphol-Oost gevestigde Netherlands Aircraft Company b.v. is voortgekomen uit de failliete boedel van Fokker. Voor de projectdocumentatie gebruikt men M-Files - met kunstmatige intelligentie.

Download PDF

Om alle documentatie rondom hun ontwikkelingsprojecten goed te beheren, koos deze vliegtuigontwikkelaar voor M-Files. Lees hier waarom.