Skip to main content

Tre trinn for å bruke informasjonssikkerhet til å beskytte firmaets gode rykte

Finn ut mer om tre trinn som bruker informasjonsstyring til å beskytte ryktet til en bedrift som leverer profesjonelle tjenester. Last ned denne kostnadsfrie e-boken.

Download PDF

Datainnbrudd og ondsinnede nettangrep kan påvirke enhver organisasjon, men risikoene og konsekvensene kan være spesielt store for firmaer som leverer profesjonelle tjenester. Dersom disse firmaene ønsker å lykke, må de sette deres ansatte i stand til å åpne, dele og bruke store mengder av svært sensitive informasjoner. Men dette kan medføre en del sårbarheter.

Denne e-boken fokuserer på tre viktige svake punkter som kan forbedres for å takle noen av de største og vanligste manglene innen informasjonssikkerhet i mange firmaer. Her finner du viktige erfaringer fra tredjepartsforskning og egne undersøkelser, og i tillegg lærer du spesifikke, gjennomførbare strategier knyttet til prioritering, mennesker, prosesser og teknologi.