Skip to main content

Tre åtgärder för att skydda företagets rykte genom informationssäkerhet

Download PDF

Databrott och illvilliga cyberattacker utgör ett hot mot alla organisationer, men för Professional Services-företag kan riskerna och konsekvenserna bli extra allvarliga. För att uppnå framgång behöver företag ge personalen möjlighet att få åtkomst till, dela och använda stora mängder konfidentiell information, vilket samtidigt kan innebära en säkerhetsrisk.

I den här e-boken beskrivs tre fokusområden där du kan åtgärda några av de största och mest vanliga säkerhetsbrister många företag har. Utöver viktiga tips och råd från externa och egna undersökningar, presenteras specifika och praktiska strategier som du kan tillämpa vad gäller prioriteringar, personal, processer och teknik.