Skip to main content

Fem sätt att stärka kundrelationer med dokumenthantering

Download PDF

Lojala och nöjda kunder är avgörande för Professional Services-företag, men många inser inte hur mycket interna arbetsflöden och dokumenthantering kan påverka dessa viktiga kundrelationer. Hur anställda har åtkomst till, delar och använder dokument kan med andra ord bidra till en mer effektiv och kvalitativ kundservice, eller tvärtom.

Den här e-boken ger insikter och råd för att förbättra hela kundupplevelsen, från första intrycket av ditt företag och era erbjudanden till löpande engagemang och kundbevarande. Här beskrivs bland annat hur du får en fullständig översikt över all kundinformation, automatiserar viktiga processer, möjliggör självbetjäning och tillhandahåller anpassad support.