Skip to main content

Framstående Professional Services-företag valde M-Files för att effektivisera verksamheten och förbättra kundupplevelsen

Download PDF

Fallstudien utreder hur ett globalt Professional Services-företag gick till väga för att utöka sin strategi för informationshantering — ett initiativ som skulle stödja övergripande målsättningar kring att effektivisera verksamheten och erbjuda en kundupplevelse i världsklass. Hur såg situationen ut innan projektet och vilka var deras utmaningar? Vilka faktorer vägde mest då de evaluerade lösningar för informationshantering? Hur lyckades M-Files med att fylla kraven?