Skip to main content

Fem tecken på dysfunktionellt kundsamarbetesprojekt – och vad man gör åt det

Det är allmänt känt att redovisnings- och konsultföretag kan endast överleva och växa genom att tillhandahålla bästa tänkbara service till sina kunder och samtidigt hålla kostnaderna nere.

Download PDF

Det är allmänt känt att redovisnings- och konsultföretag kan endast överleva och växa genom att tillhandahålla bästa tänkbara service till sina kunder och samtidigt hålla kostnaderna nere. Vad de flesta inte helt inser är att dysfunktionellt kundsamarbete ofta utgör det största problemet, något som också innebär en stor risk.