Skip to main content

M-Files for Microsoft 365 brochure

Med M-Files kan Microsoft 365-användare ta hjälp av välbekanta vardagsverktyg för att hitta, komma åt och hantera alla sammankopplade data i skilda affärssystem och på olika datalagringsplatser.

Download PDF

Gör Microsoft 365 till den enda åtkomstpunkten för all information. Inga fler informationssilor. Med M-Files kan Microsoft 365-användare ta hjälp av välbekanta vardagsverktyg för att hitta, komma åt och hantera alla sammankopplade data i skilda affärssystem och på olika datalagringsplatser. M-Files lägger till ett intelligent lager i Microsoft SharePoint Online, Outlook och Teams så att användarna kan sköta allt dokumentrelaterat arbete via välbekanta Microsoft-verktyg.