Skip to main content

The Ten Commandments for Controlling Your Information within a Remote Work Environment

I denna eBook sammanfattar vi de nödvändiga egenskaperna som företag behöver inom informationshantering för att säkerställa framgång i en hybrid arbetsmiljö.

Download PDF

I och med Covid-19 pandemin blev det så pass vanligt att jobba hemifrån att Society for Human Resource Management (SHRM) kom att kalla det "det nya normala". Men har man hunnit med att adoptera teknik som stödjer ett lyckat distansarbete?

I denna eBook sammanfattar vi de nödvändiga egenskaperna som företag behöver inom informationshantering för att säkerställa framgång i en hybrid arbetsmiljö.