Skip to main content

Total Economic Impact ™ for M-Files

Genom fem kundintervjuer och sammanställning av data drar Forrester slutsatsen 
att M-Files har följande inverkan ekonomiskt under en treårsperiod.