Skip to main content

Forrester Wave, utvärdering av innehållsplattformar 2021

Forresters utvärdering av de 14 mest betydande innehållsplattformarna ger dig:

  • En omfattande översikt av den aktuella marknaden med innehållsplattformar
  • Vad marknadens snabba övergång till molnet innebär för ditt företag
  • Hur du ska välja den innehållsplattform som passar bäst för dina behov

Marknaden för innehållshantering för företag (ECM) utvecklas och dessa moderna innehållsplattformar accelererar prestanda för digital först-företag, särskilt i dagens distansarbetsmiljöer. Vill du ta reda på vilken som kan ge din organisation konkurrenskraftiga fördelar?

Vad du ska leta efter i rapporten

M-Files har tilldelats utmärkelsen som en stark aktör (Strong Performer) i årets rapport. Enligt årets analys har M-Files imponerande funktioner med intelligenta innehållstjänster, sökfunktioner och arbetsflödesautomation som förstärks ytterligare av företagets övergång till molnet.