Skip to main content

M-Files omnämns i Gartner®-rapporten Critical Capabilities for Content Services Platforms 2021

Leverantören av intelligent informationshantering får högsta betyg för informationsstyrning och tredje högsta betyg av alla fallstudier bland 20 leverantörer

Gartner®-rapporten Critical Capabilities for Content Services Platforms 2021Stockholm, Sverige – 3 november 2021 – M-Files, det intelligenta informationshanteringsföretaget, presenterade i dag nyheten om omnämnanden i rapporten 2021 Gartner Critical Capabilities for Content Services Platforms (1). I Gartners utvärdering av 20 leverantörer inom fyra fallstudier fick M-Files bland de tre högsta betygen i alla kategorier. M-Files fick högsta betyg inom Informationsstyrning (4,18 av 5) och näst högsta betyg inom affärsrollen Hubbdokumenthantering (3,61 av 5) – ett bevis på företagets innovativa lösningar för samordning och metadata.

”Vi anser att de höga betygen i två av de fyra fallstudierna i årets Gartner-rapport Critical Capabilities for Content Services Platforms är ett resultat av vårt arbete för att möta utmaningarna med äldre och oflexibla dokumenthanteringslösningar”, sa M-Files grundare och vd Antti Nivala. ”Under övergången till hybridarbete har anställda tagit hjälp av metadata inte bara för att söka efter och strukturera data, utan också för att hantera, skydda, dela och få ökad insyn i innehåll. Vi menar att vår starka metadatagrund och samordningskapacitet ger en unik flexibilitet som hjälper företag att enkelt anpassa sin verksamhet efter växlande affärsbehov. Det ger i sin tur ett smartare sätt att arbeta.”

M-Files fick dessutom tredje högsta betyg bland 20 leverantörer inom Innehåll och processautomatisering (3,55 av 5) och Innehållstjänster för Cloud Office (3,46 av 5). Utöver de fyra användningsfallen utvärderades leverantörerna också inom viktiga funktioner. ”Vi är glada över att fått detta eftertraktade erkännande bland 20 andra leverantörer inom alla fallstudier och utvärderats inom dem allra viktigaste funktionerna”, sa Nivala.

M-Files tillhandahåller innovativa informationshanteringslösningar som kopplar samman medarbetare med innehållet de behöver, när de behöver det, oavsett var den är lagrad. Det ökar produktiviteten hos kunskapsarbetare, säkerställer en smidig digital upplevelse, stärker samarbetet, bidrar till kontinuitet i verksamheten och minskar affärsrisken. Den metadatabaserade och lagringsplatsneutrala plattformen bygger på AI och kombinerar lättanvänd dokumenthantering med anpassningsbara affärsprocesser. Den hjälper kunskapsarbetare att hitta och använda informationen de behöver i ett sammanhang för att öka sin produktivitet.

M-Files samordningslösning kopplar samman innehåll på isolerade lagringsplatser och ger kunskapsarbetare fullständig överblick över innehållet de behöver, samtidigt som de uppfyller kraven på styrning. Till skillnad från andra lösningar är M-Files inte begränsat till strikta företagssökfunktioner. I stället styrs innehållet på externa lagringsplatser av M-Files öppna och metadatabaserade arkitektur.

2021 års Gartner-rapport Critical Capabilities for Content Services Platforms kompletterar den senaste rapporten 2021 Magic Quadrant for Content Services Platforms (2) och utgår från samma utvärderingsdata. M-Files utnämndes till Visionärt företag i Gartner-rapporten Magic Quadrant for Content Services Platforms 202 var även det företag som kommit längst vad gäller fullföljande av vision.

Ladda ned ett kostnadsfritt exemplar av 2021 Critical Capabilities for Content Services Platforms: https://bit.ly/m-files-gartner-cc-csp-report-2021-se

Ladda ned ett kostnadsfritt exemplar av 2021 Gartner Magic Quadrant for Content Services Platforms: https://bit.ly/m-files-gartner-mq-csp-report-2021-se

1 Gartner, Critical Capabilities for Content Services Platforms, Lane Severson, Michael Woodbridge, Marko Sillanpaa, Tim Nelms, 19 October 2021.
2 Gartner, Magic Quadrant for Content Services Platforms, Michael Woodbridge, Marko Sillanpaa, Lane Severson, Tim Nelms, 18 October 2021.

Gartner Disclaimer

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner’s Research & Advisory organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Gartner Peer Insights reviews constitute the subjective opinions of individual end users based on their own experiences, and do not represent the views of Gartner or its affiliates. GARTNER and MAGIC QUADRANT are registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and are used herein with permission. All rights reserved.

Om M-Files Corporation

M-Files AI-baserade lösning för intelligent informationshantering kopplar samman alla dokument och all information över alla plattformar och lagringsplatser och analyserar dem för att placera dem i ett sammanhang. Det gör det möjligt att visa rätt information för rätt användare exakt när de behöver den och att automatisera informationsbaserade affärsprocesser, samtidigt som man bibehåller full kontroll och regelefterlevnad. Tusentals organisationer, bland annat NBC Universal, OMV, SAS Institute och ThyssenKrupp, i fler än 100 länder använder M-Files för att hantera sin företagsinformation och sina affärsprocesser och ge sina medarbetare ett smartare sätt att arbeta. Mer information finns på www.m‑files.com.

Kontakt:
Petra Öhlin, Field Marketing Manager, M-Files
petra.ohlin@m-files.com
+46 72 348 10 01

Presskontakt:
Bernd Hoeck, Managing Partner, bloodsugarmagic GmbH & Co. KG
bernd.hoeck@bloodsugarmagic.com
+49 7721 9461 220