Skip to main content

Uuden tutkimuksen mukaan M-Filesin metatietopohjainen dokumenttienhallinta-alusta tuottaa lähes 270 % sijoitetun pääoman tuoton.

Forresterin tutkimus osoittaa, että M-Filesia käyttävä asiakas saa noin 4,5 miljoonan euron liiketoimintahyödyn. Tämä koostuu mm. paremmista vaatimustenmukaisuus- ja auditointiprosesseista, kasvaneesta liikevaihdosta sekä paremmasta asiakaskokemuksesta.

Marraskuussa 2021 Forrester Consultingin M-Filesin toimeksiantona teettämässä tutkimuksessa The Total Economic ImpactTM of M-Files todetaan, että M-Filesin metatietopohjainen dokumenttienhallinta-alusta voi tuottaa keskisuurille ja suurille asiakkaille lähes 270 prosentin sijoitetun pääoman tuoton (ROI, Return on Investment) kolmen vuoden aikana. Lisäksi Forresterin tutkimuksessa todetaan, että tutkimuksen kohteena olleet M-Filesia käyttävät yritykset ovat saaneet keskimäärin 4,5 miljoonan euron hyödyn liiketoiminnalle. Tämä koostuu paremmista dokumentointi- ja hakutoiminnoista, parantuneista vaatimustenmukaisuus- ja auditointiprosesseista sekä kasvaneesta liikevaihdosta. Tutkimuksessa todetaan myös, että asiakkaat saavuttivat 3,25 miljoonan euron nettonykyarvosäästön (NPV, Net Present Value).

Tutkimuksen mukaan "organisaatioilla oli käytössään perinteisiä dokumenttien- ja tiedonhallintaratkaisuja aiemminkin, mutta ennen M-Filesin käyttöönottoa ne kamppailivat silti epäjärjestyksessä olevan dokumentaation ja dokumenttien paikantamisen ja jakamisen kanssa. Lisäksi yrityksillä oli vaikeuksia turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuusstandardien täyttämisen sekä tehokkaiden dokumentointiprosessien käyttöönoton kanssa."

Forresterin The Total Economic Impact™ (TEI) -tutkimus osoittaa monia mitattavissa olevia hyötyjä, joita M-Filesia käyttävät yritykset ovat saavuttaneet. Esimerkkejä näistä asiakashyödyistä ovat:

  • Dokumenttien luokittelun ja indeksoinnin parantuminen 60 prosentilla
  • Dokumenttien ja tietojen 40 prosenttia tehokkaampi haku
  • Vaatimustenmukaisuus- ja auditointiprosessit paranivat jopa 25 prosenttia
  • Lisäliikevaihtoa paremman dokumentoinnin ansiosta

Forrester kehitti analyysia varten asiakashaastatteluista kerättyihin tietoihin perustuvan keskiverto-organisaation, joka kuvastaa M-Files-teknologiaan investoimisen taloudellisia kokonaisvaikutuksia. Tulokset osoittavat, että tutkimukseen osallistuneiden asiakkaiden hakutoiminnot paranivat merkittävästi ja tuottavuus sekä yhteistyö nousivat uudelle tasolle. Eräs asiakas totesi: "Aiemmassa dokumenttienhallintajärjestelmässämme saman dokumentin saattoi tallentaa kuusi eri kertaa. Se ei ollut yhtä tehokasta kuin M-Filesissa, jossa dokumentti tallennetaan vain kertaalleen ja on monia eri tapoja löytää se."

"Forresterin tutkimus vahvistaa, että ainutlaatuinen metatietopohjainen dokumenttienhallinta-alustamme tarjoaa asiakkaillemme paremman käytettävyyden, työntekijöiden tyytyväisyyden ja paremman asiakaskokemuksen. Tutkimuksen mukaan asiakkaat saavuttivat M-Filesin avulla 3,25 miljoonan euron nettonykyarvosäästön. Tämä on kehittyneiden työnkulkujen, automatisoitujen prosessien, parantuneen yhteistyön sekä tehottomuuden eliminoinnin ansiota", sanoo M-Filesin perustaja ja toimitusjohtaja Antti Nivala.

Lataa Forresterin Total Economic ImpactTM (TEI) of M-Files -tutkimus

Ilmoittaudu 9.12.2021 järjestettävään webinaariin, jossa esitellään tutkimuksen metodologiaa ja siihen liittyviä käyttötapauksia. 

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja ja perustaja Antti Nivala, antti.nivala@m-files.com, puh. 040 556 0471
(Antti Nivala asuu tällä hetkellä USA:ssa, joten haastattelut mielellään Suomen aikaa klo 14 jälkeen.)

Pohjoismaiden markkinointijohtaja Tuula Tomminen, tuula.tomminen@m-files.com, puh. 050-329 9614

 

M-Files Oy

M-Files tarjoaa tekoälyä hyödyntäviä älykkään tiedonhallinnan ohjelmistoratkaisuja, joiden avulla organisaatiot saavuttavat merkittäviä liiketoimintaetuja tehostamalla toimintaansa. M-Files yhdistää eri järjestelmät ja niissä olevat dokumentit yhteen muun merkittävän liiketoimintatiedon kanssa poistaen tietosiilot. M-Files tarjoaa oikeaa ja relevanttia tietoa käyttäjille heidän tarpeidensa mukaisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Samalla M-Files automatisoi liiketoimintaprosessit ja varmistaa tietoturvan sekä vaatimustenmukaisuuden. Tuhannet yritykset yli 100 maassa käyttävät M-Filesia tarjotakseen työntekijöilleen älykkäämmän tavan tehdä töitä. M-Files on käytössä noin 1 200 organisaatiossa Suomessa. Asiakkaita ovat muun muassa Wärtsilä, SSAB, Nokian Renkaat, Valmet, Caverion, Fingrid, Technopolis, Patria, R-kioski, DNA ja Liikennevirasto. Lisätietoja: www.m-files.fi.