Skip to main content

M-Files plattform bygger på metadata för dokumenthantering och ger en ROI på nära 270 % enligt New Total Economic Impact Study

Oberoende forskning visar att kunder som använder M-Files får över 5 miljoner USD i affärsfördelar, som inbegriper underlättade efterlevnads- och revisionsprocesser, ökade intäkter och förbättrad kundupplevelse

Stockholm, 25 november 2021 – M-Files Corporation, ett företag som erbjuder intelligent informationshantering, meddelade i dag rön från nyligen publicerade forskning som visar på stora kostnadsbesparingar och affärsfördelar med M-Files lösning. Total Economic ImpactTM för M-Files är en undersökning utförd av Forrester Consulting på uppdrag av M-Files som fastställer att M-Files plattform som bygger på metadata för dokumenthantering kan ge nära 270 % i avkastning på investeringen efter tre år för mellanstora företag och storföretagskunder. I Forrester-studien från november 2021 konstateras även att företag som använder M-Files får kvantifierbara fördelar på över fem miljoner USD genom bättre dokument- och sökfunktioner, effektivare efterlevnads- och revisionsprocesser samt ökade intäkter. Enligt studien såg man även att kunder gjorde besparingar på 3,68 miljoner USD i net present value (NPV).

I studien konstaterades att “M-Files plattform med metadatadriven dokumenthantering gör att innehåll kan struktureras och bearbetas utifrån vad det är, utan att vara beroende av var det finns lagrat eller utan komplexa mappstrukturer. Med denna metadatastruktur hjälper M-Files organisationer att effektivisera och automatisera informationshantering, kategorisera och indexera dokument, tilldela behörigheter, initiera arbetsflöden och mycket mer. Före tillämpningen av M-Files-lösningen hade de intervjuade organisationerna äldre dokument- och informationshanteringslösningar, där man brottades med ostrukturerad dokumentation, att hitta och dela dokument, att uppfylla höga krav på säkerhet och efterlevnad, samt att skapa effektiva dokumentationsprocesser.“

Studien av Forrester Total Economic Impact™ (TEI) visar många kvantifierbara fördelar som företag som använder M-Files har uppnått. Några av dessa fördelar är följande:

  • Förbättrad kategorisering och indexering av dokument med 60 %. Med hjälp av inbäddade AI- och automatiseringsfunktioner i kärnan av M-Files lösning kategoriseras och indexeras dokumenten automatiskt mellan alla avdelningar och ger bättre användarupplevelse.
  • Effektivare sökning efter dokument och information med 40 %. M-Files lösning baseras helt på metadata, vilket innebär att användarna inte behöver bekymra sig över var informationen finns; rätt innehåll är alltid tillgängligt i den kontext som användaren behöver, när det behövs.
  • Förbättrade efterlevnads- och revisionsprocesser med upp till 25 %. M-Files tillhandahåller säkerhet på företagsnivå för att garantera säkerheten och sekretessen av organisationens och kundernas data, med fullständig redovisningsspårning för varje dokument som talar om vem som har öppnat dokumentet och vilka åtgärder som vidtogs.
  • Ökad intäkt tack vare bättre dokumentation. M-Files tillhandahåller användare med en enda sanningskälla för att kunna visa all den information som krävs för att fatta välgrundade affärsbeslut som ger bättre affärsresultat.

Forrester genomförde analysen genom att skapa en sammansatt organisation baserat på alla data som samlades in från kundintervjuer och som återspeglade den övergripande ekonomiska inverkan som en investering i M-Files kan ge. Resultaten visar att kunderna i TEI-studien upplevde avsevärt förbättrad sökfunktion, ökad produktivitet och möjliggjorde effektivt samarbete bland medarbetare – allt på en och samma plattform. En kund påpekade att “med vårt tidigare dokumenthanteringssystem kunde man lagra samma dokument vid sex olika tillfällen. Det var inte lika effektivt som M-Files, då man lagrar en gång men har massor med olika sätt att hitta det.”

“Forrester-studien belyser hur vår unika differentiering och metadatadrivna teknik ger våra kunder bättre funktioner och användbarhet, ökad tillfredsställelse bland medarbetare och möjlighet att tillhandahålla förbättrad kundupplevelse,” sade Antti Nivala, grundare och vd på M-Files. "TEI-studien visade att kunderna gjorde besparingar på 3,68 miljoner USD i net present value (NPV) med M-Files tack vare avancerade arbetsflöden, automatiserade processer, förbättrat samarbete och eliminerad ineffektivitet."

Om du vill läsa mer om de kostnadsbesparingar och affärsfördelar som M-Files ger kan du hämta hela Forrester Total Economic ImpactTM-studien här. Registrera dig här för ett webbseminarium den 9 december 2021 med Forrester som beskriver studiens metodik och användarfall som ledde fram till resultaten. 

Om M-Files Corporation

M-Files AI-baserade lösning för intelligent informationshantering kopplar samman alla dokument och all information över alla plattformar och lagringsplatser och analyserar dem för att placera dem i ett sammanhang. Det gör det möjligt att visa rätt information för rätt användare exakt när de behöver den och att automatisera informationsbaserade affärsprocesser, samtidigt som man bibehåller full kontroll och regelefterlevnad. Tusentals organisationer, bland annat NBC Universal, OMV, SAS Institute och ThyssenKrupp, i fler än 100 länder använder M-Files för att hantera sin företagsinformation och sina affärsprocesser och ge sina medarbetare ett smartare sätt att arbeta. Mer information finns på www.m-files.com.

Kontakt:

Petra Öhlin, Field Marketing Manager, M-Files, petra.ohlin@m-files.com, +46 72 348 10 01

Presskontakt:

Bernd Hoeck, PR agentur, bernd.hoeck@bloodsugarmagic.com, +49 7721 9461 220