Skip to main content

M-Files nimetty visionääriksi Gartnerin 2020 tiedonhallinnan raportissa

Markkinatutkimuslaitos Gartnerin arvio perustuu M-Filesin tiedonhallinnan vision täydellisyyteen sekä toimintakyvykkyyteen markkinoilla.

Lehdistötiedote 2.12.2020

Älykkään tiedonhallinnan ohjelmistoja kehittävä M-Files on nimetty visionääriksi vuoden 2020 tiedonhallintaa käsittelevässä globaalissa sitoutumattomassa Magic Quadrant for Content Services Platforms -raportissa. Tämä on viides peräkkäinen vuosi, kun Gartner on listannut M-Filesin visionääriksi. Gartnerin raporttiin on valittu 18 kansainvälistä tiedonhallintapalveluiden toimittajaa.

Nykyhetkessä yritykset ja organisaatiot tarvitsevat enemmän kuin koskaan aiemmin tiedonhallintapalveluita, joiden avulla voidaan taata asiantuntijatyön tuottavuus muuttuvissa työympäristöissä. M-Files vastaa juuri näihin liiketoimintahaasteisiin tarjoamalla nopean ja saumattoman pääsyn dokumentteihin ja liiketoimintatietoihin minimoiden samalla riskit.

Markkinatutkimuslaitos Gartnerin arvio perustuu M-Filesin tiedonhallinnan vision täydellisyyteen sekä toimintakyvykkyyteen markkinoilla.

M-Files on älykäs varastoriippumaton tiedonhallinnan alusta, joka hyödyntää metatietoja ja tekoälyä oikean ja oleellisen tiedon tarjoamiseen käyttäjille. M-Files yhdistää eri järjestelmät ja tarjoaa pääsyn kaikkeen liiketoimintatietoon riippumatta siitä, mihin järjestelmään tai paikkaan tieto on tallennettu. Lisäksi M-Files on upotettu suosittuihin sovelluksiin, kuten Microsoft 365:een, Salesforceen ja Google Workspaceen, jolloin päivittäinen tiedonkäsittely tapahtuu mutkattomasti käyttäjälle entuudestaan tuttujen käyttöliittymien kautta.

Gartnerin raportin tulokset
Tiedonhallinnan vision täydellisyyden vaikuttavat Gartnerin mukaan niin toimittajan näkemys tulevaisuudesta, markkinoiden yleinen suunta kuin myös toimittajan rooli markkinoiden muuttamisessa. Gartner odottaa toimittajan vision olevan yhteensopiva Gartnerin näkemyksen kanssa markkinoiden kehittymisestä. Erityisen tärkeä on toimittajan näkemys tiedonhallintapalveluista (CSP) alati kehittyvässä teknologiaympäristössä.

"Uskomme, että Gartnerin tunnustus asemastamme visionäärinä koskien tiedonhallinnan visiomme täydellisyyttä vahvistaa, että kontekstipohjainen lähestymistapamme tiedonhallintaan vastaa juuri niihin kriittisiin tarpeisiin, joita innovatiivisilla yrityksillä on nykyisessä bisnestilanteessa. M-Filesin metatietopohjainen ja dynaaminen tiedonhallintaratkaisu auttaa yrityksiä yhdistämään liiketoimintatiedot, lisäämään tuottavuutta sekä kehittämään monipuolisia työnkulkuja osana tiedonhallintaa. Lisäksi Gartnerin raportti vahvistaa sen, että strategiamme, joka yhdistää eri järjestelmät tietosiiloista eroon pääsemiseksi, erottaa meidät kilpailijoistamme", toteaa M-Files Oy:n toimitusjohtaja Antti Nivala.

Gartner 2020 Magic Quadrant for Content Services Platformsin mukaan integroidut, älykkäät tiedonhallintapalvelut, tietovarastojen yhdistäminen ja pilvivalmius ovat nousussa olevia vaikuttajia vakiintuneilla markkinoilla. Tiiviisti integroituvat älykkäät palvelut myös erottuvat markkinoilla. Tämä on tullut esiin monin tavoin niin sisällön älykkäässä luokittelussa, tuottavuudessa kuin myös tiedon automaattisessa suojauksessa. Näiden taustalla on erityisesti koneälyä hyödyntävät palvelut.

M-Files modernisoi tarjontaansa edelleen uusilla kehittyvillä teknologioilla, kuten mikropalveluarkkitehtuuriin perustuvilla pilvipalveluilla ja konttiteknologioilla. M-Files Ground Linkin avulla organisaatiot voivat yhdistää pilvivarastot turvallisesti paikallisesti asennettujen tietovarastojen kanssa, mikä mahdollistaa saumattoman 360 asteen näkymän kaikkeen liiketoiminnalle tärkeään tietoon. Joustavan lisenssimallin avulla asiakkaat voivat valita samalla ohjelmistolisenssillä käyttöönoton pilvessä, paikallisesti tai näiden yhdistelmänä. Näin asiakkaat voivat ottaa käyttöön vähitellen modernien pilvipalveluiden hyödyt, mutta silti säilyttää tietyt tiedot paikallisesti.

M-Files käyttää jatkossakin uusimpia tekoälyteknologioita rikastuttaakseen käyttökokemusta ja varmistaakseen, että asiakkaat saavat täyden hyödyn irti liiketoimintatiedoista. M-Files käyttää koneoppimista dokumenttien automaattiseen analysointiin, käyttäjille merkittävän tiedon poimimiseen sekä arkaluontoisten ja liiketoiminnan kannalta kriittisten tietojen asianmukaisen käsittelyn varmistamiseen. M-Files hyödyntää myös luonnollisen kielen ymmärtämistä (NLU), jolloin se oppii ja tunnistaa automaattisesti liiketoiminnalle merkityksellisen tiedon. Tekoälyn avulla irralliset tietosiilot voidaan yhdistää ja näin parannetaan ja yksinkertaistetaan käyttökokemusta.

Pilvipohjaisen tekoälyteknologian avulla M-Files tarjoaa tiedot käyttäjille nopeasti ja helposti tiedon tallennuspaikasta riippumatta. Tämä mahdollistaa tehokkaan liiketoimintaprosessien automatisoinnin, virtaviivaistaa työnkulkuja ja vapauttaa tietotyöntekijät keskittymään tuottavaan työhön.

M-Filesin SaaS-liiketoimintamalli voimistaa yhtiön vahvaa kasvua. Vuonna 2019 yhtiön SaaS-liikevaihto eli jatkuva vuosilaskutus (ARR) nousi yli 100 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna.

Lisätiedot
Lataa raportti: 2020 Gartner Magic Quadrant for Content Services Platforms (CSP)

Lähde: Gartner, Magic Quadrant for Content Services Platforms, Michael Woodbridge, Marko Sillanpaa, Lane Severson, November 16, 2020.

Lisätietoja:

M-Files Oy
M-Files tarjoaa älykkään tiedonhallinnan ohjelmistoratkaisuja, joiden avulla organisaatiot saavuttavat merkittäviä liiketoimintaetuja tehostamalla toimintaansa ja prosessienhallintaansa. M-Files toimii täysin uudella tavalla verrattuna perinteisiin järjestelmiin: M-Files yhdistää eri järjestelmät ja niissä olevan liiketoimintatiedon läpi koko organisaation. M-Files poistaa tietosiilot sekä tarjoaa dynaamisen 360 asteen näkymän ja pääsyn kaikkeen liiketoimintatietoon riippumatta siitä, mihin järjestelmään tai paikkaan tieto on tallennettu (verkkolevyt, SharePoint, CRM, ERP ja muut liiketoimintajärjestelmät). Eri järjestelmien tuottama tieto on yhtenäisesti koko liiketoiminnan käytössä. Tietoa hallitaan intuitiivisesti tekoälyä hyödyntäen sisällön, metatietojen sekä merkityksen perusteella. Käyttäjät löytävät nopeasti oikean tiedon ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta.

Tuhannet yritykset yli 100 maassa käyttävät M-Filesia parantaakseen tietotyön laatua ja tuottavuutta sekä täyttääkseen tiedonhallintaan liittyviä standardeja ja vaatimuksia. M-Files on käytössä noin 1 200 organisaatiossa Suomessa. Asiakkaita ovat muun muassa Wärtsilä, SSAB, Nokian Renkaat, Valmet, Caverion, Fingrid, Technopolis, Patria, R-kioski, DNA ja Liikennevirasto.

Gartner Disclaimer
Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.