Skip to main content

Tutkimuslaitos: M-Files jälleen maailman johtava tiedonhallintayhtiö

M-Files on nimetty johtavaksi toimittajaksi Nucleus Researchin globaalissa tutkimusraportissa.

Lehdistötiedote 6.8.2020

M-Files Oy on nimetty vuoden 2020 Content Management Value Matrix -raportissa johtavaksi ("Leader") tiedonhallintaratkaisujen toimittajaksi jo seitsemättä kertaa peräkkäin. Tänä vuonna yhtiö saavutti aiempaa suuremman eron muihin toimittajiin – M-Files arvioitiin parhaimmaksi ratkaisuksi toiminnallisuuksien sekä käytettävyyden osalta.

Nucleus Researchin analyysi perustuu loppukäyttäjien arvioihin sekä laitoksen omaan tutkimukseen. Vuoden 2020 vertailussa oli mukana 17 globaalia tiedonhallintaratkaisujen toimittajaa, joissa toimittajat arvioitiin kategorioihin "Leaders", "Experts", "Facilitators" ja "Core Providers".

Tutkimuslaitos: M-Files jälleen maailman johtava tiedonhallintayhtiö

"Tänä vuonna M-Files lunasti johtopaikkansa uusien innovaatioidensa ansiosta, jotka vahvistavat järjestelmän ainutlaatuisia ominaisuuksia edelleen. M-Files erottautuu muista ratkaisuista metatietopohjaisuutensa, varastoriippumattomuutensa sekä tekoälyohjautuvuutensa ansiosta. M-Filesin kehitystyö metatietojen ja tekoälyn hyödyntämisen osalta helpottaa entisestään liiketoiminnalle tärkeän tiedon tunnistamista, löytämistä ja indeksointia. Näitä ominaisuuksia ja innovaatioita voidaan hyödyntää saumattomasti integraatioiden kautta myös muihin liiketoimintajärjestelmiin", toteaa Nucleus Researchin pääanalyytikko Barbara Peck.

M-Files sai raportissa tunnustusta uusista innovaatioistaan:

  • M-Files Smart Metadata oppii automaattisesti poimimaan ja merkitsemään tietoa tiedostojen sisällöstä, mikä parantaa hakutuloksia ja indeksointia.
  • M-Files Discovery tunnistaa ja luokittelee dokumentit automaattisesti (esim. arkaluonteisia henkilötietoja sisältävät tiedostot voidaan suojata automaattisesti).
  • M-Files Ground Link mahdollistaa pilveen ja paikallisesti tallennettujen tietojen yhdistämisen ilman tietojen siirtämistä.

"Olemme erittäin tyytyväisiä saavutettuamme parhaimmat tulokset sekä toiminnallisuuksien että käytettävyyden osalta globaalissa tutkimusraportissa. Olemme ylpeitä tunnustuksesta, joka koskee meidän visionääristä lähestymistapaamme sekä ainutlaatuista pilvi- ja konesalipalvelut kattavaa lisenssimalliamme", kertoo M-Filesin perustaja ja toimitusjohtaja Antti Nivala.

Lisäksi raportissa listataan M-Filesin eduksi panostukset tietoturvaa tukeviin toimintoihin, joita ovat käyttöoikeuksien hallinta, automaattiset jäljitysketjut (audit trail), keskitetty käyttäjien hallinta, tietojen salaus, tunkeutumisyritysten tunnistus sekä estot tietojen menetykselle. M-Files sai tunnustusta myös säännöllisistä automaattisista järjestelmäpäivityksistä, jotka eivät vaadi asiakkaan IT-osastolta lisätyötä.

Lataa ja lue koko raportti: 2020 Nucleus Research Value Matrix for Content Management

Lisätietoja

  • Antti Nivala, CEO, antti.nivala@m-files.com
  • Miika Mäkitalo, COO, 045 205 3253, miika.makitalo@m-files.com
  • Sirpa Levola, viestintäpäällikkö, puh. 050 4040 734, sirpa.levola@m-files.com

About the Nucleus Research Value Matrix
The Value Matrix provides a transparent tool to help businesses quickly assess their technology options in a friendly, visual format. Nucleus Research provides a straightforward analysis of tech solutions based on the functionality and usability they deliver. For more information, visit Nucleus Research.

M-Files Oy
M-Files tarjoaa älykkään tiedonhallinnan ohjelmistoratkaisuja, joiden avulla organisaatiot saavuttavat merkittäviä liiketoimintaetuja tehostamalla toimintaansa ja prosessienhallintaansa. M-Files toimii täysin uudella tavalla verrattuna perinteisiin järjestelmiin: M-Files yhdistää eri järjestelmät ja niissä olevan liiketoimintatiedon läpi koko organisaation. M-Files poistaa tietosiilot sekä tarjoaa dynaamisen 360 asteen näkymän ja pääsyn kaikkeen liiketoimintatietoon riippumatta siitä, mihin järjestelmään tai paikkaan tieto on tallennettu. Eri järjestelmien tuottama tieto on yhtenäisesti koko liiketoiminnan käytössä. Tietoa hallitaan intuitiivisesti tekoälyä hyödyntäen sisällön, metatietojen sekä merkityksen perusteella. Käyttäjät löytävät nopeasti oikean tiedon ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta. M-Files on käytössä noin 1 200 organisaatiossa Suomessa. Asiakkaita ovat muun muassa Wärtsilä, SSAB, Nokian Renkaat, Valmet, Caverion, Fingrid, Technopolis, Patria, R-kioski, DNA ja Liikennevirasto. Lisätietoja: www.m-files.fi.