Skip to main content

Fem metoder som styrker kunderelasjoner gjennom dokumentstyring

Finn ut mer om fem metoder bedrifter for profesjonelle tjenester bruker til å styrke kunderelasjonene gjennom informasjonsstyring.

Download PDF

Lojale og fornøyde kunder er en nødvendighet for firmaer som leverer profesjonelle tjenester, men mange innser ikke i hvilken grad interne arbeidsflyter og dokumentstyring kan ha innvirkning på dette. Enkelt sagt kan de ansattes muligheter for enkel tilgang, deling og bruk av dokumenter bidra til effektivitet, kvalitet og rask kundeservice.

Denne nyttige e-boken gir innsikt og råd som forbedrer den samlede kundeopplevelsen - fra å være klar over selskapets velstand til nye tilbud der fører til kontinuerlig kundeengasjement og kundelojalitet. E-boken gir en god forståelse av fordeler ved en helhetlig oversikt over kundeinformasjonen, å automatisere viktige prosesser, å gi kunder mulighet for selvbetjening, å tilby personlig tilpasset kundestøtte og så videre.