Skip to main content

Tapauskuvaus: Essity Finland

M-Files takaa ISO-sertifikaattien mukaisen laadun- ja dokumenttienhallinnan Essity Finlandille.

Download PDF

M-Files takaa ISO-sertifikaattien mukaisen laadun- ja dokumenttienhallinnan Essity Finlandille.

Kaikille suomalaisille tutut Lotus-tuotteet valmistetaan Essity Finlandin tehtaalla (entinen Nokian Paperi), jolla on pitkät perinteet laadukkaan paperin tuotannossa.

Keskeinen osa Essity Finlandin liiketoimintamallia on kestävä kehitys. Ympäristö, laatu ja työturvallisuus huomioidaan kaikissa toiminnoissa. Essity Finlandin toimintamallit ja johtamisjärjestelmät on auditoitu laadunhallintajärjestelmästandardi ISO 9001:n, ympäristöjärjestelmästandardi ISO 14001:n ja työterveys- ja työturvallisuusstandardi OHSAS 18001:n mukaisesti.

Standardien asettamiin vaatimuksiin sähköisestä laadun- ja dokumenttienhallinnasta Essity Finland vastaa M-Filesin laadunhallintajärjestelmällä, josta löytyvät Essity Finlandin laatukäsikirjat, prosessikuvaukset, toimintaohjeet, tekniset kuvat, työturvallisuusmääräykset, koulutustiedot, kemikaalirekisteri ja laatupoikkeamat.

M-Filesin avulla Essity Finland varmistaa ja takaa, että tehtaan toiminta on standardien- ja vaatimustenmukaista. Tämä myös tarkoittaa entistä varmempaa laatua asiakkaille.