Skip to main content

Tapauskuvaus: MPS

Lue kuinka johtamisen ammattilainen MPS on tehostanut liiketoimintaa, palvelee asiakkaitaan paremmin ja turvaa bisnekselle tärkeät dokumentit.

Download PDF

MPS on kansainvälisesti toimiva johtamisen, muutoksenhallinnan ja strategisten
henkilöstöratkaisujen ammattilainen. MPS on tehnyt yhteistyötä M-Filesin kanssa
jo vuodesta 2012 ja saanut kumppanuuden kautta merkittävää apua tiedon- ja
dokumenttienhallintaan. M-Filesin tarjoamat erinomaiset dokumenttienhallinnan
toiminnallisuudet ovat tuoneet uusia tehokkaampia työskentelytapoja, vapauttaneet
työntekijöiden aikaa asiakkaiden palveluun ja lisänneet tietoturvaa.