Skip to main content

Case Koja: Tiedonhallinnan ja laadunhallinnan merkitys liiketoiminnalle

M-Filesin haastattelussa Kojan laatu- ja kehitysjohtaja Johanna Kärki, joka kertoo, miten Koja on hyödyntänyt M-Filesin älykästä tiedonhallintaa liiketoiminnassaan.

Content just for {6sense.company.name}
Welcome! We have curated the content in this resource section specifically for {6sense.company.industry}.