Skip to main content

Eurovisionary - Driv digitalisering med informationshantering

Se denna rundabordsdiskussion On Demand som utforskar strategier inom informationshantering, bästa praxis och erfarenheter från hela Europa. Lär dig om:

  • Hur du samarbetar på ett säkert och effektivt sätt med dina kunder och partners - och allt du behöver för att optimera ditt teams produktivitet och förbättra den digitala kundupplevelsen.
  • Hur man kopplar samman affärs- och kundinformation över flera system samt får åtkomst till den i rätt sammanhang, oavsett var den lagras eller var du arbetar från - automatisera ditt arbete för att fokusera på ditt verkliga mervärde.
  • Tips för att hantera din informationssäkerhet – ge åtkomst till rätt personer och skydda dina kunders känsliga information samtidigt som du behåller kontrollen över din informationsstyrning.

Omnämnd som den mest visionära lösningen i den senaste Gartner Magic Quadrant report for CSP, M-Files presenterar sina experter på ämnet och disskuterar hur du driver digital förändring i ditt företag med ett visionärt förhållningssätt till informationshantering.

Webinaret är på engelska.