Skip to main content

Här befinner sig företag kring informationshantering

M-Files samarbetar med Digital Engine i deras undersökning "Den digitala mognaden i Professional Services branschen 2021" i Sverige. I det här webinaret presenterar vi resultatet tillsammans med Digital Engine.

Branschen för Professional Services har senaste året genomgått stora förändringar pga Covid-19 pandemin, vilket har inneburit nya arbetssätt och en påskyndad digitalisering inom flera områden. Vi märker att företag inom branschen letar efter lösningar för att uppfylla olika behov.

Se resultaten och lärdomarna från undersökningen.

Talare

Per Defalva
Founder
Digital Engine

Sylvie Le Guellec
Sales Executive
M-Files

Sture Himledahl
Sales Executive
M-Files